Seminar IT in het Accountancy-onderwijs

Graag nodigen wij u uit voor het seminar over de gevolgen van de IT-ontwikkelingen voor de opleiding tot accountant. Het seminar wordt georganiseerd op donderdag 4 juli 2019 bij de NBA te Amsterdam. Het seminar start om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om een drankje te nuttigen.

 

 

 Aan het seminar nemen sprekers van naam deel. Ing. Amir Sabirovic, prof.dr. Peter Eimers RA, dr. Hans Duits RA en Bert Dijkstra RA geven hun visie op de IT-ontwikkelingen in het accountantsberoep en de wijze waarop daar in de accountantsopleiding op ingespeeld moet worden. Het programma wordt gepresenteerd door drs. Pieter de Kok RA. Panelleden drs. Mona de Boer RA RE en Omar el Messaoudi MSc RA geven vanuit een panel deskundig commentaar op de presentaties.

 

Programma

Tijd Wat
09.30 uur    Ontvangst en registratie
10.00 uur Welkom door dagvoorzitter drs. Pieter de Kok RA
10.15 uur Waar komen technologie en de accountantspraktijk bij elkaar? Wat is daarvoor in de accountantsopleiding nodig? - ing. Amir Sabirovic
11.00 uur  Vernieuwing in het AC-onderwijs: op welke wijze moeten de HBO-opleidingen inspelen op actuele IT-ontwikkelingen? - dr. Hans Duits RA
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Data-analyse: de kloof tussen ambitie en de realiteit. Wat is het fundament voor daadwerkelijke verandering en wat betekent dit voor de opleiding? Leiden we op tot specialist of tot generalist? - prof. dr. Peter Eimers RA
14.00 uur  Wat is de drive om in de MKB-praktijk gebruik te maken van data-analyse? Vanuit welk perspectief wordt er van data-analyse gebruik gemaakt? - Bert Dijkstra RA
15.00 uur  Afronding door drs. Pieter de Kok RA

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Arjen Bonestroo van afdeling Lerend Beroep, telefoon 020 30 10 291 of a.bonestroo@nba.nl.