LIO-discussiebijeenkomst over de samenwerking tussen interne auditors en extern accountants

Op dinsdag 2 juli gaan interne auditors en extern accountants ervaringen uitwisselen en good practices inventariseren. Ook worden de belangrijkste uitkomsten van een kort onderzoek onder interne auditors en extern accountants gepresenteerd. Belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst die wordt geleid door Professor Philip Wallage. 

pe
3


De kwaliteit van assurance-opdrachten en de governance van organisaties zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen interne auditors en extern accountants. Ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, continuous assurance, regulering en het toenemend belang van niet financiƫle informatie zorgen er voor dat interne auditors en extern accountants steeds intensiever met elkaar samenwerken.

De NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) onderzoekt de ontwikkelingen op dit terrein inclusief de initiatieven die ontwikkeld zijn om aan deze samenwerking vorm te geven. Dit onderzoek is onderdeel van het project Ketenkracht uit de Vernieuwingsagenda

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met  LIO-secretaris Johan Scheffe, j.scheffe@nba.nl, telefoon 020 3010305