Studieochtend Accountantsprotocol CBM 2018

Op maandag 14 januari 2019 organiseert de NBA een studieochtend over het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018, in samenwerking met het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB). De bijeenkomst is bedoeld voor accountants die betrokken zijn de jaarlijkse handhavingscontrole of toelatingscontroles van curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren die vallen onder het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (CBM). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

pe
3

Net als bij de drukbezochte studieochtend over het protocol voor 2017 biedt het programma een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. De NBA geeft een toelichting op het nieuwe protocol en de wijzigingen ten opzichte van 2017, het LKB geeft inzicht in haar werkzaamheden en ervaringen. In de paneldiscussie zal een aantal stellingen aan de orde gesteld worden, waaronder de invloed van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) op de werkzaamheden van de accountant en de inrichting van de steekproef op de dossiers.

Lees hier de beoordeling van het protocol door COPRO »

 

Programma

09.30 uur Ontvangst deelnemers
10.00 uur Opening bijeenkomst
Michèl Admiraal RA, Senior adviseur NBA en secretaris COPRO

10.05 uur

Accountantsprotocol CBM 2018
Michèl Admiraal RA, Senior adviseur NBA en secretaris COPRO
10.50 uur  Ervaringen Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
Mr. Claire Strik, Senior Kwaliteitsmedewerker LKB CBM
11.40 uur Paneldiscussie met accountants uit de sector
Namen worden nog bekend gemaakt
12.30 uur Einde bijeenkomst en lunch