Presentatie Mythe van de beheersbaarheid door Wouter Hart

Het maximaal aantal aanmeldingen is bereikt, het is niet langer mogelijk om u aan te melden.

De LIO Nieuwjaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats op woensdag 16 januari in Eventcentrum Zonnestraal (Loosdrechtsebos 17 te Hilversum). Deze jaarlijkse LIO-traditie biedt de mogelijkheid om de contacten met de achterban te verstevigen en om kennis te nemen van de nieuwe plannen van het LIO-bestuur. Jaarlijks wordt een thema gekozen waarover de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan. Deze keer zal Wouter Hart in gaan op het thema De Mythe van beheersbaarheid.

Programma

13.00 - 13.30 uur Ontvangst
13.30 - 14.00 uur Welkom en presentatie LIO-jaarplan 2019
14.00 - 15.00 uur Presentatie De Mythe van beheersbaarheid door Wouter Hart
15.00 - 15.30 uur Pauze
15.30 - 17.00 uur Workshop De Mythe van beheersbaarheid door Wouter Hart
Vanaf 17.00 uur Borrel en hapjes

Over het onderwerp

Organisaties en haar stakeholders houden niet van verrassingen en besteden om die reden veel geld en tijd aan het In control zijn en blijven. Wouter Hart zal ingaan op de vraag of dit wel mogelijk is. Is er wellicht sprake van een mythe van beheersbaarheid?
Vragen waar hij nader op in zal gaan zijn bijvoorbeeld:

  • wordt de kwaliteit van het werk van organisaties op dit moment vergroot of verkleind door de manier waarop toezicht en de verantwoording zijn ingeregeld?
  • wat is de rol van de internal auditor daarbij?
  • wat is 'de bedoeling' van auditen en
  • hoe kan een audit effectiever bijdragen aan de uitwerken van de visie van de organisatie?

Over de spreker

Wouter Hart is schrijver van managementboeken als 'Verdraaide organisaties' en 'Anders Vasthouden' waarvan in de laatste jaren gezamenlijk zo'n 90.000 exemplaren zijn verkocht. Het overkoepelende thema in zijn zoektocht is de mythe van beheersbaarheid en de vraag wat er voor nodig is om binnen organisaties echt antwoord te geven aan wat de buitenwereld vraagt. Daarnaast geeft Wouter lezingen over het thema 'werken vanuit de bedoeling' dat centraal staat in de boeken.

Vanuit zijn creatieve achtergrond stelt Wouter bestaande overtuigingen ter discussie en zoekt hij naar patronen in het huidige organisatiedenken die klantgerichtheid in de weg staan.