Vergadering Afdeling Noord

Dinsdag 12 februari is de afdelingsvergadering Noord. Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Onzakelijke lening & discussie over nut en noodzaak van nieuwe regels.

Agenda

  Wat
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Mededelingen vanuit de NBA 
5

Presentaties

Presentatie over de "Onzakelijke lening" door MR H(enk).J.M Scholman
De zogeheten onzakelijke lening is een fiscaal leerstuk gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad. In de presentatie wordt dieper ingegaan op de jurisprudentie van de Hoge Raad, inclusief do s en dont s bij concernfinanciering teneinde onzakelijkheid zo veel mogelijk te vermijden. Henk Scholman is Henk werkzaam bij Lentink De Jonge als all round belastingadviseur, met onder andere als specialisatie estate planning en docent bij het DGA TaxCenter. Het DGA Tax Center is een kennis- en cursuscentrum inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn BV. Het is een extern onafhankelijk wetenschappelijk bu-reau ten behoeve van de praktijk van adviseurs van de DGA zoals belastingadviseurs, ac-countants, notarissen, advocaten en financial planners.

Discussie over nut en noodzaak van nieuwe regels door Jan Thijs Drupsteen
Noclar, NVKS zomaar wat voorbeelden van nieuwe regels uitgegeven door de NBA. Maar zijn die regels wel nodig? Bereik je er het gewenste gedrag mee. Jan Thijs Drupsteen zal aan de hand van een aantal tegeltjeswijsheden met u in discussie aangaan over nut en noodzaak van nieuwe regels. Jan Thijs Drupsteen is Hoofd Vaktechniek bij de NBA en secretaris van het Adviescollege voor de Beroepsreglementerering (ACB).

6 Rondvraag
7 Sluiting (ca 21.30 uur)

Graag uiterlijk vrijdag 8 februari laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en of u deelneemt aan het buffet.