NBA LIO en NOREA symposium 'Volwassen Informatiebeveiliging'

Het symposium 'Volwassen Informatiebeveiliging' staat in het teken van de recente ontwikkelingen rondom informatiebeveiliging, cyber security en digitale weerbaarheid. NBA LIO ontwikkkelde in 2016 een volwassenheidsmodel voor informatiebeveiliging en dit model is nu in samenwerking met NOREA herijkt in een versie 2.0. Het geeft op conceptueel niveau inzicht in de informatiebeveiligingsmaatregelen die genomen moeten worden. Het geeft ook inzicht in de maatregelen die redelijkerwijs verwacht mogen worden op ieder volwassenheidsniveau.

pe
2

De bijeenkomst is volgeboekt! Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Johan Scheffe via: j.scheffe@nba.nl.

Daarmee geeft het model de Internal Audit afdeling, de RvB en/of directie en toezichthouders goed inzicht in het actuele volwassenheidsniveau en een handreiking met stappen welke hun organisatie nog moet nemen om tot het gewenste volwassenheidsniveau te komen.

Tijdens de bijeenkomst wordt versie 2.0 van het volwassenheidsmodel gepresenteerd en worden de ervaringen met het model vanuit verschillende invalshoeken. Sprekers op het symposium zijn o.a. Jos Nijhuis (tot 2019 co-voorzitter cyber securityraad), Edwin Hummel (ADR), Jacco Jacobs (DNB) en Ton van Rhijn van CZ Groep. De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een hardcopy exemplaar van de publicatie. Het model zal worden nagestuurd en is dan ook via NBA.nl/lio en NOREA-website beschikbaar.

Programma

Tijd Wat
14.30 - 15.00 uur   Ontvangst
15.00 - 15.05 uur  Opening door Maureen Vermeij- de Vries, voorzitter NBA LIO bestuur
15.05 - 15.15 uur Introductie programma en sprekers door dagvoorzitter Jos Nijhuis (tot 2019 Covoorzitter Cybersecurityraad, CSR) alsmede een korte reflectie op de Cybersecurity Healthcheck welke de CSR en NBA in het najaar 2018 hebben gepubliceerd
15.15 - 15.30 uur  Korte toelichting op het volwassenheidsmodel voor informatiebeveiliging door projectleider Jurgen Pertijs, CZ Groep
  Ervaringen met het model door:
15.30 - 16.00 uur  Edwin Hummel, Auditdienst Rijk
16.00 - 16.30 uur   Jacco Jacobs, DNB
16.30 - 17.00 uur Ton van Rhijn, CZ Groep
17.00 - 17.10 uur   Samenvatting symposium door dagvoorzitter Jos Nijhuis
17.10 - 17.15 uur   Afronding door Jeroen Biekart, voorzitter NOREA bestuur
17.15 uur   Borrel, gelegenheid tot netwerken en napraten

Belangstellenden zijn vanaf 14.30 uur van harte welkom voor registratie en koffie of thee. Het programma begint om 15.00 uur en wordt rond 17.15 uur afgesloten met een aansluitende borrel.

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht.