Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

Het onderwerp van deze vergadering is: Aanpak Fraude en Beveiliging patiënt/personeelsgegevens en AVG, alsmede Horizontaal Toezicht.

De agenda

1. Opening (ca. 19.00 uur)
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Presentatie over Aanpak Fraude door Taskforce Brabant Zeeland
5. Presentatie door Frans Kersten RA RE, Staffunctionaris Informatiebeveiliging / Functionaris Gegevensbescherming ADRZ en Drs. Veronique Heins RA Manager Finance & Control en Inkoop ADRZ met specifieke onderwerpen: Beveiliging patiënt/personeelsgegevens en AVG, alsmede Horizontaal toezicht
6. Rondvraag
7. Sluiting (ca. 21.30 uur)