Vergadering Kring Friesland

Het onderwerp van deze kringvergadering is: Realiseer uw ambities door uw financiering daarbij te laten aansluiten.

 

Nathan Lootsma van FRAME.frl neemt ons mee in de ontwikkelingen in het financieringslandschap. Hij zal ingaan op vragen als: Wat is nu belangrijk voor financiers?  Blijft financieren leven tussen hoop en vrees voor de financier, of gaat de financier een goed ingeschat risico aan door uw relatie een financiering te verstrekken waarmee de dromen en ambities waar gemaakt gaan worden? Ook de classificatie qua financieringsomvang komt aan bod.


Als aftrap zal Suzanne Vink van de NBA ons informeren over de uitrol van de NBA Themagroepen. Hoe vaak spart u echt met collega’s over het vak, over dat ene waarderingsvraagstuk, de toepassing van de regelgeving, de wijze van toetsen of juist de impact van digitale ontwikkelingen?
In de afdeling Oost merkten ze dat er op de afdelingsvergaderingen eigenlijk weinig gelegenheid was om echt de diepte in te gaan en samen met vakgenoten vraagstukken te doorgronden. Om invulling te geven aan die behoefte is afdeling Oost gestart met thema-groepen. Dit is een succes!

Daarom is door afdeling Oost het initiatief genomen om dit concept van themagroepen verder uit te rollen over de afdelingen en kringen in heel Nederland. De NBA ondersteunt dit initiatief en is hiervoor een landelijke pilot gestart, welke door de afdeling Oost wordt uitgedragen. Suzanne Vink, de landelijke themagroep coördinator, zal een toelichting geven op de NBA pilot en laat ons kennismaken met het concept themagroepen. Wilt u van te voren al meer weten? Kijk u dan alvast op de website.

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is de lezing interactief en is er voldoende ruimte voor vragen en discussie. 

Tijd Onderwerp
17.30 - 18.30 uur  - Opening
- Ingekomen stukken / mededelingen
- Presentatie Themagroepen NBA
- Lezing Nathan Lootsma
18.30 - 19.15 uur Dinerbuffet
19.15 - 20.15 uur - Vervolg lezing
- Rondvraag
- Sluiting
- Informele sluiting