Vergadering ledengroep openbaar accountants (LOA)

Op 16 december 2019 organiseert het ledengroepbestuur van openbaar accountants (LOA) een ledenvergadering. Tijdens die ledenvergadering wordt onder meer een nieuwe LOA-voorzitter en een LOA-bestuurslid gekozen.

 

Diezelfde middag kunt u daarna om 16.00 uur het NEMACC Symposium bijwonen en ’s avonds vindt om 19.00 uur de ledenvergadering van de NBA plaats.

Belangrijke onderwerpen op 16 december

Faculties en communities

Het belangrijkste onderwerp is de voorgenomen wijzigingen bij de NBA te bespreken, met name de inrichting van faculties en communities in de nieuwe setting en de rol die het huidige LOA-bestuur daarbij kan spelen. Het LOA-bestuur verwacht dat de verbinding tussen de NBA en de leden sterker zal worden in de voorstellen.

Graag gaan wij met u over dit belangrijke onderwerp in gesprek en heeft u zelf ideeën, dan horen wij u graag op 16 december in de ledengroepvergadering.

Vacatures in het LOA-bestuur

Verder zijn er twee vacatures in het LOA-bestuur aangezien Diana Clement en Ruud Vrolijk uit het bestuur treden. Voor de positie van Ruud Vrolijk stelt het LOA-bestuur voor om de heer Jeroen Brak RA (werkzaam bij BDO) te benoemen als lid van het LOA-bestuur.

Voor de vacature van voorzitter was het LOA-bestuur nog in gesprek met een kandidate. Dit is inmiddels succesvol afgerond. Het LOA-bestuur is verheugd om mevrouw Annique van der Ha AA RB voor te dragen als voorzitter van het LOA-bestuur voor 2020.

Voor de positie van plaatsvervangend voorzitter in 2020 draagt het LOA-bestuur Johan Nelemans voor (bestuurslid sinds december 2016).

Wenst u zelf specifieke agendapunten aan te dragen, dan kunt u dat tot maandag 25 november doen door contact op te nemen met de secretaris van de ledengroep Rob Heinsbroek r.heinsbroek@nba.nl.

Aanmelding en eventuele machtiging

Aanmelden voor de LOA-vergadering.

Indien u niet zelf op de ledengroepvergadering aanwezig kan zijn, kunt u een andere openbaar accountant machtigen namens u te stemmen. U kunt hiervoor een machtiging invullen. Volmachten dienen uiterlijk woensdag 11 december te zijn ingediend.

 

Vergaderstukken

Een complete set van vergaderstukken zal uiterlijk maandag 2 december beschikbaar zijn via de NBA-website. Personen die zich dan reeds aangemeld hebben, ontvangen de vergaderstukken per mail.

Download de vergaderstukken

Informatie en vragen

Voor vragen over de organisatie van de ledengroepvergadering en het aanmelden kunt u terecht bij de afdeling Evenementen van de NBA via 020 3010401 of per e-mail: evenementen@nba.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de ledengroepvergadering kunt u terecht bij de secretaris van de ledengroep openbaar accountants (LOA), Rob Heinsbroek: r.heinsbroek@nba.nl.