Vergadering Kring Friesland

Op dinsdag 2 april 2019 is de volgende vergadering kring Friesland. Het thema van deze bijeenkomst betreft: Ontdek de valkuilen van een waardebepaling. Martin Nicolai RA RV van Valor corporate finance BV zal deze inleiding verzorgen.

Waarderen is geen eenvoudige rekensom. Het aanvaarden en uitvoeren van een waarderingsopdracht is (soms) een jungle waarin de valuator een weg moet zien te vinden en de valkuilen moet zien te ontwijken. In deze presentatie gaan we in op deze valkuilen, zodat u beter in staat bent een waarderingsrapport te lezen en te begrijpen.

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is er tijdens de lezing voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Agenda

17.30 - 18.30 uur - Opening
- Ingekomen stukken / mededelingen
- Start lezing
18.30 - 19.15 uur Dinerbuffet
19.15 - 20.15 uur - Vervolg lezing
- Rondvraag
- Sluiting
  Informele afsluiting