Financieel professional 2022: hoe blijf ik toekomstbestendig?

Hoe blijf je voorop lopen in je vakgebied? Hoe kan je als hoogopgeleide financieel professional richting geven aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van jouw finance afdeling? Antwoorden op deze vragen staan in het pas gepubliceerde "Maturiteitsmodel financieel professional 2022, Profielen financieel professional: hoofdactiviteiten en primaire rollen". 

pe
2

Op dinsdag 23 april 2019 gaat de NBA hier graag samen met u dieper op in, tijdens deze bijeenkomst voor belangstellende leden, (PE-)opleiders en alle professionals (financieel, HR/HRD) die zich bezighouden met de inrichting van de financiële functie. 

Graag nodigt de NBA u uit voor de bijeenkomst 'Hoe blijf ik toekomstbestendig?' in Amsterdam (Limpergzaal) op dinsdag 23 april van 16.00 - 19.00 uur.

 

Inleidingen en interviews

  • Prof. dr. Eddy Vaassen RA: hoogleraar accountancy Tilburg University
  • Drs. Coen Reinders RA: CFO/statutair directeur Trifinance
  • Drs. Claudia Heger CPC: concerncontroller COA en tot 2017 voorzitter van EICPC, het Europees Instituut voor Certified Public Controllers

Onder leiding van dagvoorzitter en bestuurslid Jasper van Hoeven RA gaan zij in op het nieuwe maturiteitsmodel van de financieel professional en geven zij aan hoe zij de ontwikkeling van het financiële beroep zien.

Programma

Tijd Wat
15.30  Ontvangst met koffie en thee
16.00 Welkom door Jasper van Hoeven namens NBA en ledengroep Accountants in business
16:10 Coen Reinders: Toekomstvisie financieel professional, wat ging eraan vooraf, hoe hebben we deze update aangepakt en wat willen we ermee bereiken?
16:25 Vragen uit de zaal
16:30 Eddy Vaassen: Toelichting op het Maturiteitsmodel: wat houdt het in, hoe zijn we tot deze beroepsprofielen gekomen, welke dilemma's zijn we daarbij tegengekomen?
17:00 Vragen uit de zaal
17:10 Gastspreker Claudia Heger, concerncontroller COA en oud-voorzitter EICPC. Hoe ziet zij de financiële functie zich in de praktijk ontwikkelen, wat herkent zij in het model, en waar zouden financieel professionals met name aan moeten werken in de 'groei naar maturiteit'?
17:25 Panel & discussie met de zaal
17:50 Afsluiting
18:00 Borrel

Over het maturiteitsmodel

De ledengroep Accountants in business heeft de 'Toekomstvisie op het beroep van de financieel professional' (uit 2017) nu uitgewerkt in een maturiteitsmodel, inclusief profielen. Dit model is tot stand gekomen met vijf toonaangevende hoogleraren én meer dan 30 specialisten uit de praktijk, onderwijs en wetenschap en is op 13 februari 2019 gepubliceerd. Dit om hoogopgeleide financieel professionals, zoals veel RA's en AA's in business, en de organisatie waarin ze werken, handvatten te bieden bij hun professionele ontwikkeling. Hiervoor zijn de hoofdactiviteiten, toekomstige ontwikkelingen en rollen voor strategie, performance management, governance, risk & compliance en finance operations & reporting uitgewerkt en beschreven.

Hierdoor kan de financieel professional beter richting geven aan zijn ontwikkeling door ervaring en kennis op te doen in de praktijk, of door middel van gerichte (permanente) educatie. Deze hoofdactiviteiten komen bijvoorbeeld rechtstreeks terug als kennisgebieden in het nieuwe cursusaanbod Finance in business 2019. Dit alles om ervoor te zorgen dat hij voorop blijft lopen in zijn vak, en daarmee bijdraagt aan een (financieel) gezonde toekomst van de organisatie waarin hij of zij werkzaam is.