Dialoogsessie Cultuur en Gedrag - SRA - Nieuwegein

NBA en SRA hebben samen met de grote en middelgrote kantoren in januari 2017 de Stuurgroep Publiek Belang (SGPB) opgestart.

Doel van de stuurgroep is duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole.

In dit kader organiseert de SGPB 10 dialoogsessies Cultuur en Gedrag 'good practices kwaliteitsgerichte cultuur'. Deze vinden plaats op diverse locaties in het land.

Per sessie kunnen 15 partners en 15 young profs deelnemen van grote en kleinere kantoren. Het doel van de dialoogsessies is reflecteren op de uitdagingen voor de sector, leren van elkaar, inclusief concrete do's en dont's.

 

Quote van een deelnemer van de eerste dialoogsessie in september 2018: "Een waardevolle bijeenkomst waarin ervaringen werden gedeeld tussen de verschillende  kantoren.Waarbij vooral de uitwisseling tussen young profs en beleidsbepalers tot frisse inzichten leidde. Daarnaast was ik positief verrast over de openheid en kwetsbaarheid van de deelnemers.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen:

  1. Van angstcultuur naar aanspreekcultuur, wat is daarvoor nodig?
  2. Leren van fouten
  3. Leiderschap: sturing en ruimte geven
  4. Veranderaanpak en verandervermogen
  5. Diversiteit in teams
  6. Werkdruk, tijdsdruk en budgetdruk, ingeleid door een (bestuurs)lid van de NBA Young Profs.

 Inhoud

Iedere dialoogsessie wordt geleid door een ervaren facilitator uit de accountantspraktijk.

Indeling van de middag:

  • Welkom en inleiding door een beleidsbepaler uit de SGPB
  • Inleiding op twee onderwerpen
  • Dialoogsessies in subgroepen
  • Plenaire terugkoppeling en afsluiting

Praktische informatie

Van ieder accountantskantoor vragen we om een partner en een young prof af te vaardigen.

Start 16.00 uur (inloop vanaf 15.30) tot 19.00 uur

Afsluiting: lichte maaltijd.

Kosten: Gratis