NBA Young Profs: Workshop Scenario denken

Welke signaleringen nemen we waar in de wereld om ons heen en hoe relateren die  aan het vakgebied accountancy en specifiek aan de accountancy opleidingen. Sluiten de opleidingen van nu aan op de wereld van morgen? Op woensdag 12 september organiseren we een interactieve workshop over hoe scenario denken nu werkt in de praktijk. 

Aan de hand van een casus ga je zelf ook aan de slag met het onderwerp.

Ook krijg je een korte trendlezing en sluiten we de avond af met een borrel.