NBA Young Profs: Workshop Scenario denken

Op woensdag 12 september organiseren we een interactieve workshop over scenario denken oftewel forecasting. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de vraag wat mogelijke toekomstige rollen zijn voor accountants.

Welke signalen nemen we waar in de wereld om ons heen en hoe relateren die aan het vakgebied accountancy en specifiek aan de accountancy opleidingen. Sluiten de opleidingen van nu aan op de wereld van morgen?

We kijken naar maatschappelijke, sociale en consumenten trends en verbinden die signaleringen aan de vraag wat dat mogelijk kan betekenen voor het vakgebied accountancy. Op welke gebieden moet jij je bijvoorbeeld de komende jaren ontwikkelen om aangehaakt te blijven bij deze trends?

We starten met een inleiding over scenario denken en trend forecasting gevolgd door een korte presentatie van signaleringen. In interactieve workshop sessies wordt de verbinding gemaakt met het vakgebied accountancy. We sluiten af met een borrel.

De workshop wordt geleid door Nienke Dijkstra. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring als adviseur en coach op het gebied van duurzame vernieuwing voor organisaties als Miele en de Dutch Design Week. Daarnaast houdt ze zich o.a. bezig met trendresearch en is ze werkzaam als mentor voor startups.

Programma

18.00 uur Ontvangst met een broodjes buffet
18.30 uur Start bijeenkomst 
21.30 uur  Einde bijeenkomst met aansluitend een borrel
pe
2