Round table implementatie NVKS bij internal audit afdelingen

Op 1 januari 2018 zijn de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) in werking getreden. De NVKS vormen één set van regels voor accountants die assurance- of aan assurance verwante opdrachten uitvoeren onder toepassing van de NV COS. De NVKS bevatten regels voor het inrichten van een kwaliteitssysteem in een accountantskantoor- of afdeling en gelden tevens als normenkader bij de uitvoering van een kwaliteitstoetsing door de NBA.

pe
3

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de mogelijke vragen en knelpunten bij de invoering van de NVKS in internal audit afdelingen.

De bijeenkomst vindt plaats bij de NBA in Amsterdam.

Programma

13:30 uur Inloop
14:00 uur Opening door Richard van Hienen (LIO bestuur
14:05 uur Toelichting op NVKS door Gonny de Boer - Linde (ACB)
14:30 uur Implementatie NVKS bij IAD RVO.nl door Richard van Hienen
15:00 uur Pauze
15:30 uur Discussie onder leiding van Richard van Hienen:
- Stellingen
- Vragen bij NBA helpdesk
- Ervaren knelpunten bij de implementatie van NVKS
17:00 uur Opbrengst van de middag en vervolgacties door Richard van Hienen
17:05 uur Afsluiting en borrel door Richard van Hienen