Vergadering Afdeling Oost

Op donderdag 1 november 2018 is de afdelingsbijeenkomst van afdeling Oost. Het onderwerp is: Significante aangelegenheden & Nederlandse accountants helpen Cambodja.

Agenda

18.30 uur Ontvangst met koffie en thee
19.00 uur Openingsformaliteiten en introductie
19.05 uur Bestuurssamenstelling
19.15 uur Significante aangelegenheden - John Weerdenburg
20.10 uur Themagroep Kennis delen
20.20 uur Pauze
20.40 uur Themagroep Toetsingen en kwaliteit
20:50 uur Nederlandse accountants helpen Cambodja – Jan Kalisvaart
21:45 uur Afsluiting

Significante aangelegenheden
John Weerdenburg is adviseur en docent bij Auxilium. Hij gaat ons bijpraten over de uitvoering van een samenstellings-opdracht waarbij de accountant zich moet houden aan de COS Standaard 4410. Hierin zijn nieuwe termen opgenomen, zoals significante aangelegenheden en oordeelsvormingen. In de praktijk worstelen veel accountants met deze termen en weten het onvoldoende te vertalen naar de praktijk. In de presentatie wordt uiteengezet hoe een samenstellingsopdracht is opgebouwd en hoe de accountant dit proces kan organiseren. Aan de orde komt hoe toetsers een samenstelopdracht beoordelen.

Nederlandse accountants helpen Cambodja
Jan Kalisvaart, verbonden aan Bureau Vaktechniek Accountants van Baker Tilly Berk en als vrijwilliger werkzaam voor PUM Nederlands senior experts, vertelt over zijn werkzaamheden in Cambodja. Samen met een PUM collega, heeft hij gewerkt aan het opzetten en implementeren van een kwaliteitstoetsingssysteem voor de evenknie van de NBA in Cambodja. In Cambodja zijn 275 accountants die voor het eerst te maken krijgen met een kwaliteitstoetsing. Op de website van Accountancy Europe kunt u een indruk krijgen van het project om opkomende landen te voorzien van adequate werkmethoden en wat er mee samenhangt.