LIO Ledengroepvergadering

Het bestuur van de NBA ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) nodigt haar LIO-leden uit voor de ledengroepvergadering op woensdagmiddag 14 november 2018.

De bijeenkomst vindt plaats in Laren, start om 15.00 uur en bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel worden de leden geïnformeerd over resultaten, plannen en bestuurlijke ontwikkelingen van het LIO-bestuur.

Het tweede deel wordt verzorgd door Peter van Leusden van de FIOD en is gewijd aan het thema Fraude.

Kunt u er niet bij zijn? U kunt een ander lid van de ledengroep volmacht verlenen om voor u tijdens de vergadering te stemmen.

1. Resultaten, plannen en bestuurssamenstelling

Voorzitter Maureen Vermeij- de Vries presenteert met de andere LIO-bestuursleden in een korte terug- en vooruitblik welke activiteiten het LIO-bestuur het afgelopen jaar heeft georganiseerd.

Voor herbenoeming tot LIO-voorzitter wordt Mw. Maureen Vermeij- de Vries RA , Directeur IAD CZ Groep voorgedragen. Als vice-voorzitter wordt voorgedragen Dhr. Drs. Daco Daams RA AA CIA, Managing Director Business Risk & Audit Randstad Holding NV. In verband met een functiewijziging treedt Dhr. Drs. Marijn Hiemstra RA uit het LIO-bestuur.

Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen:
Dhr. Drs. Thomas van Tiel RA, directeur Kennis en Ontwikkeling Audit Dienst Rijk (ADR).

Er bestaat de mogelijkheid voor leden van de ledengroep om tijdig zelf kandidaten voor de bestuursvacature voor te dragen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Johan Scheffe, de secretaris van het LIO-bestuur j.scheffe@nba.nl, telefoon 020 3010305.

De agenda en overige stukken voor de ledengroepvergadering vindt u als downloads onderaan deze pagina.

2. Workshop Fraude

Door Dhr. Peter van Leusden, Projectleider bij FIOD Anti Corruptie Centrum

Meer informatie
Nadere informatie over de LIO ledengroepvergadering is te verkrijgen via j.dankbaar@nba.nl of j.scheffe@nba.nl.