Vergadering Afdeling Centrum

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de afdelingsvergadering op woensdag 23 mei 2018, aanvang 15.45 uur in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort
(Daam Fockemalaan 10). Meld u aan via de oranje button.

Programma

  15.30 uur

  Ontvangst15.45 uur

Opening15.45 uur

Welkom en mededelingen door de voorzitter15.55 uur

Vernieuwingsagenda
Ingegaan zal worden op de documenten voor de ledenvergadering
van 18 juni en in het bijzonder de vernieuwingsagenda.

Is de duurzame economie een ver-van-ons-bed show? Moeten accountants zich verdiepen in algoritmes? Is de werkkostenregeling uitvoerbaar? Wat kan u van een jongere collega leren en wat kunt u hem of haar leren? Overlegt u weleens met een collega die andere werkzaamheden verricht in uw sector?
Een gezamenlijk antwoord van de accountancy op dit soort vragen van vandaag en morgen vereist nieuwe initiatieven en werkwijzen. Afgelopen december heeft het bestuur haar visie op het beroep gepresenteerd: een beroep met toekomst. Door te leren en innoveren verhogen we onze kwaliteit en kunnen we bijdragen aan maatschappelijke oplossingen. Die visie is nu uitgewerkt in een vernieuwingsagenda die geagendeerd wordt voor de ledenvergadering op 18 juni. Welke onderwerpen gaan we concreet oppakken? Wie doet er mee? En hoe passen we het bestuur en het bureau van de NBA aan, om met de leden en andere belanghebbenden antwoord te gaan geven op de vragen van morgen? Tijdens de afdelingsvergadering wisselt het bestuur hierover graag met u van gedachten. Namens het NBA bestuur en de directie zijn Pieter Jongstra RA en Berry Wammes aanwezig.16.55 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
25 mei 2018 nadert snel: de dag dat u aan de AVG moet voldoen. Bent u er klaar voor? In een minipracticum loopt Nicole Makkes (CIPP/E en CDPO), een AVG traject van een fictief mkb-accountantskantoor met u door. Concrete en praktische stappen en tips, die u direct kunt toepassen bij het
AVG-proof maken van uw eigen organisatie.18.00 uur

Dinerbuffet19.15 uur

Materialiteit in het mkb
Informatie is materieel als het weglaten of onjuist opnemen daarvan de economische beslissingen van de gebruikers kan beïnvloeden. Dit geldt voor zowel interne als externe gebruikers van die informatie. In de literatuur over materialiteit is vooral aandacht voor (de controle van) externe verslaggeving van grote ondernemingen, terwijl materialiteit ook een rol speelt in het mkb. In deze presentatie worden handvatten aangereikt voor het toepassen van materialiteit bij mkb-opdrachten. Daarbij wordt ook aangegeven hoe collega-accountants materialiteit hanteren en worden good practices met u gedeeld. Tevens komt de samenhang met risicogericht samenstellen aan de orde.
De presentatie wordt verzorgd door Terry Bogers AA RB, Hans Gortemaker RA en Matthias Stout MSc RA. Zij hebben allen meegewerkt aan het NEMACC-onderzoek naar (het gebruik van) materialiteit in het mkb.21.00

Rondvraag en sluiting