Bijeenkomst voor accountants die beleggingsinstellingen en –ondernemingen controleren

Maandag 28 mei organiseert de NBA een bijeenkomst voor accountants die jaarrekeningen controleren van beleggingsinstellingen en –ondernemingen en/of betrokken zijn bij vergunningsaanvragen en verklaring van geen bezwaar voor dezelfde populatie.

pe
3

Wat mag van accountants verwacht worden of anders gesteld:
Gaan accountants ver genoeg in hun controles van jaarrekeningen?

 

Programma

Tijd Wat
13.30 uur  Ontvangst en registratie
14.00 uur   Welkomstwoord door Frank van Groenestein (SAM)
14.05 uur  

Opening door Hans Janssen Daalen (Dufas)

14.10 uur   Wijzigingen in wet- en regelgeving Alex Poel (Charco & Dique)
14.40 uur  

Toelichting uitkomsten op onderzoek AFM naar beheerders met van rechtswege omgezette AIFM-vergunning door Thijs van Aubel (AFM)

15.05 uur   Valkuilen bij aanvragen voor verklaringen van geen bezwaar en vergunningsaanvragen gericht op de [eigen]vermogenseisen door Jacques Visser (DNB)
15.30 uur   Pauze
16.00 uur  

Fintech ontwikkelingen en de uitdagingen voor beleggingsinstellingen en accountants door Dennis de Vries (KPMG)

16.30 uur   Werkzaamheden accountant in kader van Handreiking 1104 Beleggingsinstellingen en –ondernemingen door Carel van Oldenbeek (SAM)
17.00 uur  Plenaire discussie
17.30 uur  Slotwoord door Hans Janssen Daalen (Dufas) en aansluitend borrel

Rode draad van de bijeenkomst is het aftasten van hoe ver de opdracht van de accountant in het kader van een opdracht tot controle van de jaarrekening reikt wanneer afgezet tegen uitkomsten van onderzoeken door de AFM en ontwikkelingen in de sector (bv FINTECH). Maar ook kan in dit verband de vraag gesteld worden of accountants genoeg doen wanneer afgezet tegen het aantal meldingen die gedaan worden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Op 18 december 2017 schrijft de AFM:
Uit informatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beleggingsondernemingen en –instellingen laag is. Er is een meldplicht om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Het lage aantal meldingen kan duiden op een laag niveau van compliance en risicobewustzijn ten aanzien van deze wet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat strenger controleren op deze meldplicht en geeft voorbeelden van transacties die gemeld moeten worden.