Workshop LAC DT (verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen)

Donderdag 15 maart organiseert de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM) een workshop over LAC DT. Deze afkorting staat voor: Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes, oftewel verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen. 

Dit kan het solvabiliteitskapitaalvereiste van een verzekeraar verlagen alleen als de verzekeraar kan aantonen dat hij na schok voldoende winst maakt voor de uiteindelijke belastingvorderingen. De verzekeraar moet dat kunnen onderbouwen en houdt daarbij rekening met de huidige en toekomstige financiële situatie.

Programma

Tijd Wat
14.30-15.00 uur Ontvangst 
15.00-16.30 uur Deel I: de methodologie
16.30-16.45 uur Pauze 
16.45-18.15 uur Deel II: de verantwoordelijkheid 
18.15 uur  Borrel 

 

Inhoud

De LAC DT wordt veelal onvoldoende begrepen. Het onderwerp is complex en kent een (politieke) beladenheid. Er bestaan veel misverstanden over de LAC DT, ook bij de toezichthouder(s) en wetgevende organen. Deze workshop bestaat uit:

Deel I: de methodologie
Hoe wordt de LAC DT bepaald? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied en wat zijn de grote discussiepunten? Welke impact heeft het fenomeen LAC DT op de own funds en de solvency capital requirement?

Deel II: de verantwoordelijkheid
Het appèl aan de financials om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar om verantwoordelijkheid te nemen. Waarom is de input van controllers en financials voorwaardelijk voor een adequate bepaling van de LAC DT? Welke visie zou de business hierop dienen te ontwikkelen en welke discussie is nodig voor een adequate beoordeling van de LAC DT?

Spreker

Mathieu Filippo/Achmea 
Mathieu Filippo is werkzaam als sr manager prudential supervision bij Achmea. Binnen Achmea maakt hij onderdeel uit van de tweede lijn en is hij verantwoordelijk voor de methodologische invulling van de wijze waarop de LACDT berekend wordt. Sinds 2006, het begin tijdperk van de ontwikkeling van Solvency II, is hij voorzitten van de Solvency II werkgroep van het Verbond van Verzekeraars. Hij is ook lid van de Solvency II werkgroep van Insurance Europe en voorzitten van de Prudential Regulation working group van AMICE. 

Praktische informatie

  • Parkeren kan op het terrein bij Achmea. Er zullen plaatsen gereserveerd worden voor de deelnemers.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.