Vergadering Afdeling Zuid

Het onderwerp van deze vergadering is: De nieuwe Wwft voor accountants. Arnout van Kempen (CISA) zal hierover spreken. Hij is als compliance officer verbonden aan verschillende kantoren en oud toezichthouder bij de AFM.

Programma

Tijd Wat
16.00 uur Opening en vaststelling agenda
16:05 uur Ingekomen stukken en mededelingen
16.10 uur De nieuwe Wwft voor accountants door Arnout van Kempen
17.10 uur Pauze
17.20 uur Vervolg presentatie:
De nieuwe Wwft voor accountants door Arnout van Kempen
18:00 uur Rondvraag en sluiting 
18.05 uur Sluiting

   

Aanmelden

Meld u zo snel mogelijk aan via de oranje button. Wij hopen u op woensdag 7 maart 2018 te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst. Deze begint om 16.00 uur en wordt afgesloten met een diner.