Ledenvergadering

Op maandag 18 juni a.s. wordt de Ledenvergadering (ALV) van de NBA gehouden in het Spant! te Bussum, aanvang 14.00 uur. Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter, vice-voorzitter en een nieuw bestuurslid staat de eerder gepubliceerde NBA-Vernieuwingsagenda geagendeerd. Daarnaast worden drie ontwerp-verordeningen ter goedkeuring voorgelegd.

Meer informatie en aanmelden