Vergadering afdeling Noord-Holland

Het onderwerp van deze bijeenkomst is: Wijzigingen in 2018 in de omzet- en loonbelasting

Agenda afdelingsbijeenkomst NBA Noord-Holland 

16.00 - 16.10 uur
1. Opening 
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag van de bijeenkomst gehouden op 20 november 2017
5. Installatie nieuw bestuurslid mevr. Diana Horsmeier (vorige vergadering voorgedragen)
16.10 - 18.00 uur
6.

Presentatie door de heer J. (Rob) W.R. de Bas (Bastax Advies B.V.) Hij gaat ons bijpraten over de wijzigingen die in 2018 zullen plaatsvinden in de omzet- en loonbelasting. Deze presentatie wordt onderbroken voor een (korte) pauze.

7. Rondvraag /mededelingen
18.00 uur
8. Sluiting


Daarna is er gelegenheid voor een drankje en een gemeenschappelijk diner.

Laat ons weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn en of u wel/niet deelneemt aan het diner.