LIO Nieuwjaarsbijeenkomst

Deze jaarlijkse LIO-traditie biedt de mogelijkheid om de contacten met de achterban te verstevigen en om kennis te nemen van de nieuwe plannen van het LIO-bestuur. Jaarlijks wordt een thema gekozen waarover de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan. Voor 2018 is gekozen voor het thema Auditing & Nudging/Gamifications.

Programma

13.00-13.30 uur  Ontvangst 
13.30-14.00 uur Welkom en presentatie LIO-jaarplan 2018 
14.00-15.00 uur  Presentatie Auditing & Nudging/Gamification door prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist
15.00-15.30 uur Pauze
15.30-17.00 uur Workshop Auditing & Nudging/Gamification door prof.dr. Mark van Twist
Vanaf 17.00 uur Borrel en hapjes

 

Over het onderwerp

Nudging staat de afgelopen jaren steeds meer in de belangstelling omdat het een effectieve manier van gedragsbeïnvloeding biedt. Door slim gebruik te maken van onze onbewuste neiging tot spelen en onszelf daarin te willen verbeteren valt daadwerkelijk veiliger, hygiënischer en derhalve minder risicovol gedrag te realiseren.

Dit soort vormen van gamification als bijzondere vorm van nudging krijgt bijvoorbeeld in ziekenhuizen een steeds dominanter rol in het risicomanagement en veiligheidsmanagement en komen ook langzaam maar zeker steeds meer in de belangstelling van bestuurders en toezichthouders.

De toepassing van nudging (en gamification als bijzondere vorm daarvan)roept natuurlijk uitdagende vragen op voor de internal auditpraktijk:

  • Kunnen, mogen en willen wij gebruik van maken van dit type gedragsbeïnvloeding?

  • Kunnen wij dergelijke instrumenten negeren als zij zo'n grote invloed hebben op het risicogedrag in publieke en private omgevingen en steeds meer onderdeel gaan uitmaken van het risicomanagement van organisaties?

  • Hoe verhoudt gamification zich tot de professionele ernst van het internal audit beroep, waarbij de bijdrage tot risicobeheersing weliswaar hoog in het vaandel staat, maar aandacht voor de spelcomponent daarin toch tenminste enig ongemak oproept?

Over de spreker

Prof.dr. M. (Mark) J.W. van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij is daarnaast hoogleraar Bestuurskunde, in het bijzonder bestuurs- en beleidsadvisering in publiek-private context, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tevens is hij wetenschappelijk directeur internal audit & advisory aan de Erasmus School of Accounting & Assurance en lid in buitengewone dienst van het College van de Algemene Rekenkamer. 

pe
3