Kennisdeelsessie circulaire economie voor accountants & financials

Wat is de actuele stand van zaken?

Wat is de stand van zaken m.b.t. circulair ondernemen? Waar zitten (financiële) obstakels, en hoe lukt het wel? Als onderdeel van de Week van de Circulaire Economie 2018 organiseert de NBA i.s.m. Deloitte, Circle Economy en het Sustainable Finance Lab deze kennisdeelsessie, die vrij toegankelijk is voor leden en niet-leden. Deze bijeenkomst duurt van 18.15 uur (ontvangst met broodjes, aanvang programma om 19.00 uur) tot 20.30 uur, met aansluitend een borrel.  

 

Binnen bedrijven moet het op tafel komen bij de directie en de financiële specialisten
Julian Kirchherr, onderzoeker Universiteit Utrecht

Onderwerpen en sprekers

Tijdens deze sessie wordt uitgebreid stilgestaan bij de pas verschenen Whitepaper met oplossingen voor veelvoorkomende valkuilen voor circulaire bedrijven, op basis van de case Fairphone-as-a-service.

U kunt inleidingen verwachten over:

Breaking the barriers

Breaking the barriers to the Circular Economy heet het recente rapport (oktober 2017) van Deloitte in samenwerking met Universiteit Utrecht. Director Risk Advisory Anne Huibrechtse-Truijens neemt met u door welke barrières dit onderzoek aan het licht brengt, en wat daaraan gedaan kan worden.


Financieren circulaire business modellen

Het financieren van circulaire business modellen. In 2017 is binnen een ‘Community of Practice’ met het Nederlandse Fairphone en o.a. juristen, bankiers en accountants gewerkt aan een levensvatbaar product-as-a-service model. De inzichten die dit heeft opgeleverd hoort u van Elisa Achterberg, projectmanager en onderzoeker bij Circle Economy en het Sustainable Finance Lab.

Rethinking finance: het perspectief van de bank

Jan van der Doelen is Sector Banker Building & Construction, Real Estate bij ING. Reeds in 2015 presenteerde ING met 'Rethinking finance in a circular economy' een heldere kijk op de gevolgen voor verdienmodellen en hun financiering. Hij deelt met u vanuit het perspectief van de bank hoe risico's en verantwoordelijkheden verschuiven, bijvoorbeeld bij circulair bouwen. Hoe en voor wie kan dit waarde opleveren, en wat verandert er eigenlijk voor de bank zelf?

Financiële implicaties van circulair ondernemen

Financiële implicaties van circulair ondernemen. Welke vragen krijgt de NBA hierover, en met welke partijen (nationaal en internationaal) zoeken wij samen naar de juiste antwoorden? Hoe kan Integrated Reporting hier een functie in vervullen? Daarover spreekt Paul Hurks RA, manager international relations van de NBA. Hij zal onder andere ingaan op IFRS-regels (huidige en nieuwe per 2019) en hoe daarin met leaseconstructies wordt omgegaan.

Meer informatie over sprekers volgt op deze pagina. Zodra het programma definitief vastligt, zullen tevens de PE-uren worden vermeld.

Achtergrond

Sinds 2014 besteden we als NBA aandacht aan het onderwerp circulaire economie. De NBA hecht hier waarde aan omdat de transitie naar een circulaire economie gevolgen heeft voor het accountantsberoep en het financieel management van organisaties. Daarom komen we als beroepsorganisatie graag in contact met leden (en andere belangstellenden) die vanuit een financieel perspectief:

  • vragen hebben over circulaire economie
  • interesse hebben in circulaire economie
  • in de praktijk al bezig zijn of aan de slag willen met circulaire economie

Door bijeenkomsten (o.a. Accountantsdag 2017) en publicaties bieden we overzichtelijke informatie over wat circulaire economie (CE) betekent, waarom het relevant is voor ons beroep, en wat belangrijke organisaties en kennisbronnen zijn op dit gebied. Meer achtergrond biedt dit artikel, in vaktijdschrift MCA december 2017.

Programma

Tijd Onderwerp
18:15-19:00 uur Ontvangst met lichte maaltijd
19:00-20:30 uur Inleidingen, vragen en discussie
20:30-21.00 uur Borrel en netwerken

Aanmelden

Om u aan te melden voor deze bijeenkomst (geen kosten) stuurt u een mail aan: Lucas Geusebroek, projectleider Circulaire Economie: l.geusebroek@nba.nl