Vergadering Afdeling Noord

Dinsdag 13 februari 2018 vindt er een afdelingsbijeenkomst plaats voor afdeling Noord. Het onderwerp van deze avond is 'Blockchain in de praktijk en wat dit kan betekenen voor de accountancy'.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is het mogelijk om deel te nemen aan het buffet van 18.00 - 19.00 uur. Meld u via de aanmeldbutton uiterlijk maandag 12 februari aan of u aanwezig zult zijn en of u deelneemt aan het buffet.

Het programma

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Mededelingen door afgevaardigden bestuur van NBA
5.

Presentatie over "Blockchain in de praktijk en wat dit kan betekenen voor de accountancy" door Martin de Bie, Advisor New Technology & Innovation bij 216.

Martin de Bie zal u informeren over wat er allemaal gebeurt in Nederland op het gebied van blockchain en wat dit kan betekenen voor de accountancy nu en in de toekomst. Onderwer-pen die behandeld zullen worden zijn: Identity, Bitcoin, Cryptocurrency, Belasting, DLT en Audit.

6. Rondvraag
7. Sluiting