Ledengroepvergadering Openbaar Accountants

Op maandag 10 december organiseert het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants (LOA) een korte ledengroepvergadering voor de openbaar accountants. De vergadering vindt plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein tussen 15.00 en 15.30 uur. Diezelfde middag kunt u daarna om 16.00 uur het NEMACC Symposium bijwonen.

Thematische LOA-bijeenkomst voorjaar 2019

Het LOA-bestuur zal in het voorjaar van 2019 een themabijeenkomst organiseren. Deze komt los te staan van de Ledengroepvergadering waar enkel de formele aspecten van het bestuur van de ledengroep worden behandeld. Nadere informatie over deze thematische bijeenkomst volgt nog.

Belangrijke onderwerpen op 10 december

Tijdens de ledengroepvergadering kunt u stemmen over de voordracht van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voor 2019.

Tevens blikken wij graag met u terug op 2018, waarna het bestuur u informeert over de activiteiten en prioriteiten voor 2019.

Wenst u zelf specifieke agendapunten aan te dragen, dan kunt u dat tot maandag 19 november 2018 doen door contact op te nemen met de secretaris van de ledengroep, de heer Hugo van Campen.

Voorstel voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor 2019

Als voorzitter van de ledengroep openbaar accountants draagt het bestuur huidig voorzitter Diana Clement voor ter herbenoeming, als plaatsvervangend voorzitter draagt het bestuur huidig plaatsvervangend voorzitter Ruud Vrolijk voor.

Aanmelding en eventuele machtiging

U kunt zich hieronder aanmelden. Indien u niet zelf op de ledengroepvergadering aanwezig kan zijn, kunt u een andere openbaar accountant machtigen namens u te stemmen. U kunt hiervoor een machtiging invullen bij uw aanmelding. Volmachten dienen uiterlijk woensdag 5 december te zijn ingediend. Niet-leden kunnen zich aanmelden via de link 'Aanmelden niet-leden »'.

Aanmelden leden en machtigen » (volmachten uiterlijk 5 december indien)

Aanmelden niet-leden »

Vergaderstukken

Vergaderstukken LOA LGV 10 december 2018

Informatie en vragen

Voor vragen over de organisatie van de ledengroepvergadering en het aanmelden kunt u terecht bij de afdeling Evenementen van de NBA via 020 3010401 of per mail evenementen@nba.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de ledengroepvergadering kunt u terecht bij de secretaris van de Ledengroep Openbaar Accountants, de heer Hugo van Campen via h.vancampen@nba.nl of 020 3010392.

 

Wilt u ook naar het NEMACC Symposium?