Middagsessie: AVG in het mkb + Rode vlaggen: frauderisico's

Laat u tijdens de middag bijpraten:

Minipracticum AVG                                       

Rode vlaggen: frauderisico’s in het mkb

pe
2

U kunt zich helaas niet meer aanmelden, deze sessie zit vol. 

Minipracticum AVG
25 mei 2018 nadert snel: de dag dat u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet voldoen. Bent u er klaar voor? In een minipracticum loopt Nicole Makkes (CIPP/E en CDPO), een AVG traject van een fictief mkb-kantoor met u door. Concrete en praktische stappen en tips, die u direct kunt toepassen bij het AVG-proof maken van uw eigen organisatie.

Rode vlaggen: frauderisico’s in het mkb
Aanleiding is de publicatie van ‘Rode vlaggen, Frauderisico’s ontdekken en melden’. Om inzicht te geven in de acties die een accountant in de mkb-praktijk moet nemen wanneer hij/zij een frauderisico tegenkomt, behandelt Dirk ter Harmsel drie concrete casussen. Wat speelde er in de betreffende casus en hoe heeft de accountant daarbij gehandeld. Met ook hier concrete en praktische adviezen om op dergelijke situaties voorbereid te zijn.

Alle locaties:
Zwolle, 17 april
Amsterdam, 25 april
Vught, 26 april

Programma:
12.30 uur - Ontvangst (registratie met broodjes buffet)
13.00 uur - Minipracticum AVG - Nicole Makkes
14.00 uur - Rode vlaggen - Dirk ter Harmsel
15.00 uur - Einde bijeenkomst