Werksessie: omgaan met vermoedens van fraude

De werksessie zit vol. U kunt zich nog wel aanmelden voor de werksessie 'Omgaan met vermoedens van fraude' op maandag 2 oktober.

Op donderdag 21 september 2017 organiseren de NBA en Nyenrode de werksessie Omgaan met vermoedens van fraude voor accountants in business (AIB).

De trainers Henriëtte Bout (ethicus, docent beroepsethieken, adviseur integriteit) en Edgar Karssing (hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode) begeleiden de werksessie. Er wordt gewerkt in kleine groepjes.

De sessie vormt een belangrijke basis voor moresprudentie. Deze heeft als doel AIB'ers houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Bekijk ook de video's voor verdere toelichting.

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 21 september 2017
  • Tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
  • Locatie: Van der Valk Hotel Leusden-Amersfoort
  • PE-uren: 3
  • Deelname is gratis

Werksessies familiebedrijven

Naast de werksessie Omgaan met vermoedens van fraude organiseert de NBA ook de volgende werksessie:

  • Familiebedrijven: omgaan met dilemma's bij opvolging/bedrijfsoverdracht

Meer informatie over de werksessies »

Trainers

Edgar-Karssing.jpg
Edgar Karssing universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement

Naast het verzorgen van onderwijs geeft Edgar veel workshops en lezingen over onderwerpen als integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen. Hij adviseert organisaties over ethiek, integriteit en compliance en publiceert hij regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.

Henriette-Bout.jpg
Henriëtte Bout ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek

Henriëtte Bout is ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek voor biologen en senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam.

pe
3