Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

Namens het kringbestuur nodigen wij alle leden in de kring Zeeland/West-Brabant uit voor de Kringvergadering. Deze is op woensdag 20 september 2017 in Kapelle Biezelinge.

Restaurant & Zalencentrum De HeyZon, Jufferswegje 31, 4421 JA te Kapelle-Biezelinge.

De ontvangst vindt plaats tussen 17.30 en 18.00 uur.

Het diner wordt om ca. 18.00 uur geserveerd.

Agenda
1. Opening (ca. 19.00 uur)
2. Verslag van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Mevrouw mr. Marisa Hut, BTW-specialist, verbonden aan Baker Tilly Berk N.V., verzorgt een presentatie over de 10 meest gemaakte fouten in de BTW.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA uiterlijk 4 werkdagen van te voren aan te melden voor deze bijeenkomst en daarbij aan te geven of u deelneemt aan het diner. Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven aan b.jansen@nba.nl

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 4 werkdagen vooraf af te melden bij b.jansen@nba.nl

Uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage zijn eveneens van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, daarom verzoeken wij u deze planning onder hun aandacht te brengen.