LIO-voorlichtingsbijeenkomst NOCLAR

Het LIO-bestuur organiseert in september een voorlichtingsbijeenkomst, waar zal worden uitgelegd wat een intern accountant en een overheidsaccountant moet doen om te voldoen aan NOCLAR (Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations). 

pe
2

De NBA voert binnenkort nadere voorschriften door over NOCLAR. Deze voorschriften zijn een uitwerking van de ‘Verordening gedrags- en beroepsregels accountants’ (VGBA). Zij beschrijven de te nemen acties wanneer een accountant constateert dat zijn of haar organisatie niet voldoet aan wet- en regelgeving.

Schriftelijke reactie

Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de komende voorstellen. Daarnaast wordt gekeken naar eventuele knelpunten. Dit ter voorbereiding op de schriftelijke reactie die LIO gaat geven op het nog te publiceren NOCLAR-consultatiedocument.

Deelname aan de bijeenkomst geeft recht op 2 PE-uren.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 13 september 2017 bij de NBA in Amsterdam.

Programma

13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 14.05 uur Opening door John Donners, LIO-bestuurslid
14.05 - 15.00 uur  Toelichting op de NV NOCLAR door Gonny de Boer-Linde en Anton Dieleman, respectievelijk lid en voorzitter van het Adviescollege voor beroepsreglementering (ACB) van de NBA
15.00 - 15.55 uur Ruimte om vragen te stellen, discussie aan de hand van stellingen
15.55 - 16.00 uur Afronding door John Donners

 


Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact op nemen met de secretaris van het LIO-bestuur, Johan Scheffe, 020 3010305, J.Scheffe@NBA.nl of met de secretaris van het ACB (Adviescollege voor beroepsreglementering), Jan Thijs Drupsteen, 020 3010281, J.ThDrupsteen@NBA.nl.