LIO- IIA PAS bijeenkomst over technologische ontwikkelingen

Op 12 oktober vindt er bij de NBA in Amsterdam weer een LIO IIA PAS bijeenkomst plaats. De bijeenkomst gaat over de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van de internal auditor. Tijdens de bijeenkomst zijn er lezingen van onder andere Arjan ten Cate van Deloitte Risk Advisory en Michiel van Veen van KPMG over Emerging Technology en Cyber Security. De middag wordt afgesloten met een borrel. 

Terugkerende verdiepingsmiddagen

De NBA Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) en de PAS commissie van IIA Nederland organiseren gezamenlijk een aantal keren per jaar een verdiepingsmiddag. In deze middagen wordt ingegaan op relevante thema’s binnen het internal audit vakgebied en meer specifiek op de problematiek die speelt bij kleine internal audit afdelingen. Het doel is, naast mensen informeren over actuele ontwikkelingen, ook nadrukkelijk om de deelnemers kennis te laten delen, en uiteindelijk handvatten mee te geven die in de dagelijkse praktijk toepasbaar zijn.

Programma  
13:00 – 13:30 Inloop & ontvangst
13:30 – 15:00 Emerging technologies   door Arjan ten Cate van Deloitte Risk Advisory
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 17:00 Cyber Security door Michiel van Veen en Ron Keur van KPMG Advisory
17:00 – 18:00 Afsluiting en borrel