Ledengroepvergadering Accountants in business: Een nieuw financieel bewustzijn

Op 31 oktober is er weer ledengroepvergadering accountants in business (AIB). Centraal tijdens het formele gedeelte staat de uitslag van de online stemming over de benoeming van twee nieuwe nieuw bestuursleden, de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter. 

Download de vergaderstukken

Het ledengroepbestuur van Accountants in Business heeft Olivier van Thuijl en Hannie Bovens voorgedragen als kandidaat. Tijdens de ledenvergadering van 31 oktober 2017 stemmen de leden over hun definitieve benoeming. De uitslag wordt meteen tijdens de vergadering bekend gemaakt. 

Themabijeenkomst

Hierna komen verschillende sprekers aan het woord over het thema “een nieuw financieel bewustzijn”.  Met dit thema voegen we een extra dimensie toe aan onderwerpen zoals fraude, ethiek en gedrag. Ook de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe Noclar-regelgeving komen aan bod.

Sprekers

Eric Smit, hoofdredacteur en oprichter van platform Follow the Money en bekend van recente berichtgeving rondom Henry Keizer, neemt u mee in de wereld van de onderzoeksjournalistiek.

Na de pauze zullen drie toonaangevende finance professionals uit het bedrijfsleven en de wetenschap discussiëren over de het “nieuwe” financiële bewustzijn van de accountant in business.  

Tijdens de vergadering komen tenslotte ook de voortgang en nieuwe ontwikkelingen van onze activiteiten voor de leden ter sprake.

15:30

Inloop

 

16:00-16:30

Officiële gedeelte van de vergadering met  voorstel kandidaten bestuursfuncties, uitleg verkiezingsprocedure, vaststellen rooster van aftreden en notulen.

 

16:30-17:00

Jaarplan 2017/2018 en nieuwe Noclar regelgeving voor accountants in business.

 

17:00-17:45

Eric Smit, onderzoeksjournalist Follow the money

 

17:45 -18:30

Pauze

 

18:30-18:40

Uitslag van de verkiezing voorzitter, vicevoorzitter en twee bestuursleden

 

18:40-20:00

Paneldiscussie “een nieuw financieel bewustzijn”

 

Panelleden:

  • Prof. dr. Boudewijn de Bruijn (hoogleraar financiële ethiek)
  • Drs. Deborah Cheng RA, Finance Director at Trimb Healthcare en commissaris MC Slotervaart
  • Drs. Carolina Wielinga RA, Head of Financial Restructuring & Recovery Rabobank

 

20:00

Afsluiting en borrel

 

 

Download de notulen