Vergadering afdeling Zuid

Onderwerp: NVKS, visie op de mkb-accountant van de toekomst, NBA visie "Een beroep met toekomst"

Highlights NVKS Marcel Kurvers en Thijs van der Linden AA, Novak
pauze  
Visie 'Een Beroep met Toekomst' Toelichting door Gertjan Stoker en Anne-Marike van Arkel. Op 20 oktober heeft het NBA-bestuur deze visie gepubliceerd. 
Diner  


Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk te laten weten of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
- zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
- zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Wij hopen u op 15 november a.s. te mogen begroeten op deze afdelingsbijeenkomst.