Vergadering afdeling Noord

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1.

Opening

2.

Vaststelling agenda

3.

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

Mededelingen door afgevaardigden bestuur van NBA

5.

NBA Visietraject
Het NBA-bestuur heeft op 20 oktober haar visie ‘Een Beroep met Toekomst’ gepubliceerd. De visie gaat uit van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Het beroep en de beroepsorganisatie staan bloot aan snelle en soms ook disruptieve ontwikkelingen, deze tasten, stelt de visie, de essentie van het beroep echter niet aan. Het ‘toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie ten behoeve van besluitvorming in het economische verkeer’ is - en blijft - de spil voor alle accountants. Nieuw in deze visie is de vaststelling van een vijftal thema’s, bij elk thema zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Nieuw is ook dat de NBA meer ruimte biedt aan de invulling van pluriformiteit. Het NBA-bestuur consulteert leden en andere stakeholders over de visie tot en met 30 november 2017.

Het bestuur stelt daarbij de volgende vragen:
• Onderschrijft u de gekozen thema’s en ambities voor respectievelijk het beroep én de beroepsorganisatie?
• Op welke wijze kan de NBA volgens u aan deze thema’s en ambities het beste invulling geven?

Graag stellen we u in de gelegenheid uw opvatting, als lid van de NBA, kenbaar te maken tijdens deze afdelingsvergadering. Plaatsvervangend voorzitter Gertjan Stoker en Robert Mul verheugen zich op een interactieve sessie, waarbij zij met vragen en stellingen uw mening inventariseren.

6.

NVKS, door Jan Thijs Drupsteen
Tot dit jaar stonden de voorschriften voor kwaliteitssystemen verspreid over meerdere regelingen. Met de implementatie van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) is er sprake van één set van regels voor accountantskantoren en accountantsafdelingen (alle accountantseenheden met uitzondering van accountantsorganisaties). De NVKS hebben geen betrekking op de uitvoering van wettelijke controles. De NVKS moeten door alle accountantseenheden geïmplementeerd zijn op 1 januari 2018. Jan Thijs Drupsteen, hoofd vaktechniek van de NBA, licht de NVKS toe en zal vragen beantwoorden.

7.

Rondvraag

8.

Sluiting (21.30 uur)