Werksessie: omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer

Op 21 juni 2017 organiseren de NBA en Nyenrode de werksessie 'Omgaan met dilemma's bij ondernemingen in zwaar weer' voor accountants in business (AIB).

"Deze werkvorm is verrijkend voor de aanwezige AiB's om eigen werkproblemen te bespreken en zo de kwaliteit van het werk/beroepsethische aspecten van het werk van AIB's naar een hoger niveau te trekken."
Reactie deelnemer Werksessie 'Omgaan met vermoedens van fraude'

De trainers Henriëtte Bout (ethicus, docent beroepsethieken, adviseur integriteit) en Edgar Karssing (hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement Nyenrode) begeleiden de werksessie. Er wordt gewerkt in kleine groepjes.

De sessie vormt een belangrijke basis voor moresprudentie. Deze heeft als doel AIB'ers houvast te bieden bij het omgaan met morele vraagstukken in werksituaties. Bekijk ook de video's voor verdere toelichting.

Meer informatie over de werksessie »

"Ik vond het een hele waardevolle bijeenkomst, heel prettig om op in een open en veilige sfeer met vakgenoten over dit onderwerp te praten. Bij een volgende sessie mag er nog wel wat meer tijd worden ingpland, de beschikare tijd was nu (te) kort."
Reactie deelnemer Werksessie 'Omgaan met vermoedens van fraude'

Trainers

Edgar-Karssing.jpg
Edgar Karssing universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement

Naast het verzorgen van onderwijs geeft Edgar veel workshops en lezingen over onderwerpen als integriteit, integriteitsmanagement, beroepsethiek, compliance, omgaan met dilemma’s, morele moed, vertrouwen. Hij adviseert organisaties over ethiek, integriteit en compliance en publiceert hij regelmatig over integriteit, morele competentie en filosofie in de praktijk.

Henriette-Bout.jpg
Henriëtte Bout ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek

Henriëtte Bout is ethicus, zelfstandig ondernemer, universitair docent beroepsethiek voor biologen en senior-adviseur bureau integriteit Gemeente Amsterdam.

pe
3