Ledenvergadering NBA 19 juni 2017

Op maandag 19 juni a.s. vindt om 14.00 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA plaats in het Spant! te Bussum.

Belangrijke agendapunten zijn:

  • jaarrapport 2016
  • Jaarplan 2017 met de herziene begroting 2017
  • begroting 2018
  • (bestuurs)benoemingen
  • ontwerpverordeningen
  • Ook presenteert het bestuur de (eerste) bevindingen uit de eerste fase van het visietraject: Beroep met toekomst. 

In dit kader organiseert de NBA op dit moment een aantal debatten met ledengroepbesturen, raden, commissies en afdelingen en een mkb-event. Hierbij worden leden uitgenodigd mee te praten over de toekomst van het accountantsberoep.

Bekijk alle vergaderstukken

Themabijeenkomst

Voorafgaand aan de Ledenvergadering is er om 11.00 uur in het Spant! de themabijeenkomst 'Accountants tussen bits en bytes: visies op de invloed van digitalisering op het beroep'.