Fraude: voorkomen is beter dan genezen

VOL - Aanmelden niet meer mogelijk

Hoe stel je vast dat een organisatie integer is? Is er een normenkader beschikbaar? Wat kun je doen met een vermoeden van fraude? Arthur Docters van Leeuwen en Leen Paape geven advies tijdens de bijeenkomst 'Fraude: voorkomen is beter dan genezen' op 21 juni op Nyenrode.

pe
3

Presentaties 21 juni 2017

Nyenrode Business Universiteit
Fraude is een ernstig maatschappelijk probleem dat vaak niet op tijd wordt ontdekt of voorkomen. De NBA heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Van accountants wordt verwacht dat zij alert zijn op mogelijke frauderisico’s en doen wat zij kunnen om fraude te voorkomen.

Op 21 juni organiseert de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO) een bijeenkomst over fraude voor geïnteresseerde LIO- en AIB-leden. Aandacht zal worden besteed aan het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) en het Huis voor Klokkenluiders.

Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO)

Het SIO is een uniek, allesomvattend integriteitsmanagementsysteem dat preventief werkt. Het systeem wordt gebruikt om binnen een organisatie grip te krijgen op de integriteit en de beleving ervan en om dit te meten en te sturen.

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders is medio 2016 opgericht voor mensen die een werkgerelateerde misstand willen melden binnen de overheid of het bedrijfsleven. De medewerkers van het Huis adviseren en doen eventueel onderzoek. Ook ondersteunen zij werkgevers bij het voorkomen van misstanden en het bevorderen van integriteit binnen hun organisatie.

Sprekers:

  • Arthur Docters van Leeuwen, bestuursvoorzitter stichting SIO. Voormalig topambtenaar en bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Leen Paape, lid Raad van Advies Stichting SIO en dean Nyenrode School of Accounting & Controlling
  • Jitse Talsma, beleidsmedewerker Huis voor Klokkenluiders
  • Patrick Bout, directeur Invictus Integrity & Compliance

Gastheer:

  • Mark Kokke, bestuurslid LIO en Director Internal Audit & Risk Royal HaskoningDHVF

Programma:

13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Welkomstwoord door gastheer Mark Kokke
13:32 uur Introductie SIO door Professor Leen Paape
13:45 uur Uitleg van het SIO-kader door Patrick Bout
14.00 uur

Korte inleiding en paneldiscussie onder leiding van Arthur Docters van Leeuwen.

Panelleden zijn Leen Paape, Patrick Bout en Maarten de Jong, directeur Stichting SIO

15:00 uur Pauze
15:30 uur Presentatie Huis voor Klokkenluiders door Jitse Talsma
17:00 uur Borrel