Vergadering Kring Friesland

De derde bijeenkomst van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 12 december 2017. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in Restaurant de Koningshof, Prinsenweg 1 in Heerenveen. Ontvangst is vanaf 17.15 uur.

John Weerdenburg (Auxilium Adviesgroep) zal de inleiding verzorgen. De actualiteiten in het MKB zal als thema centraal staan. De externe verslaggeving en de verplichte NVKS zijn de onderwerpen die de revu zullen passeren.

Uit de Raad voor de Jaarverslaggeving komen enkele belangrijke wijzigingen aan bod, welke zijn uitgebracht in de RJ 2017-5. Daarnaast behandelen we de verwerking pensioen eigen beheer, in zowel de commerciële als de fiscale jaarrekening. Tevens de omzetting naar ODV en de afkoop.

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle kantoren zonder AFM vergunning overstappen naar de NVKS. Dit heeft gevolgen voor uw kwaliteitssysteem en de wijze waarop u deze in uw kantoor kunt implementeren.

Wanneer er van te voren specifieke vragen of stellingen zijn die je graag aan de orde wilt laten komen tijdens de vergadering, vernemen wij dit graag vooraf. Vanzelfsprekend is er tijdens de lezing voldoende ruimte voor vragen en discussie.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

17.30 uur - 18.30 uur

 

Opening
Ingekomen stukken/mededelingen
Start lezing

18.30 uur - 19.15 uur

Dinerbuffet

19.15 uur - 20.15 uur

 

Vervolg lezing
Rondvraag
Sluiting

Wij verzoeken je uitsluitend via de website van de NBA zo spoedig mogelijk te laten weten of je bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn.

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
- zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
- zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Tot slot: evenals op de voorgaande bijeenkomsten besproken, zijn je collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage van harte welkom op onze bijeenkomsten als jouw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via NBA hiervoor benaderd worden, derhalve verzoeken wij je hierbij deze uitnodiging onder hun aandacht te brengen. Indien deze collega’s ook meekomen naar de vergadering, dan verzoeken wij je vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.