Vergadering Kring Zeeland/West-Brabant

Deze Kringvergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 december 2017 in: Restaurant & Zalencentrum De HeyZon, Jufferswegje 31, 4421 JA te Kapelle-Biezelinge. De ontvangst vindt plaats tussen 17.30 en 18.00 uur. Het diner wordt om ca. 18.00 uur geserveerd.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1. 

Opening (ca. 19.00 uur)

2. 

Verslag van de vorige vergadering

3. 

Ingekomen stukken en mededelingen

4.

 

 

NBA Helpdesk
Gerard van IJzendoorn AA legt uit hoe de NBA helpdesk werkt en behandelt een aantal actuele vragen die veel bij de vaktechnische helpdesk binnen komen. Denk hierbij aan de NVKS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast is er ook gelegenheid om spontaan opkomende vragen te behandelen.

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBA Visietraject
Het NBA-bestuur heeft op 20 oktober haar visie ‘Een Beroep met Toekomst’ gepubliceerd. De visie gaat uit van een grotere focus op maatschappelijke relevantie, kwaliteit en innovatie. Het beroep en de beroepsorganisatie staan bloot aan snelle en soms ook disruptieve ontwikkelingen, deze tasten, stelt de visie, de essentie van het beroep echter niet aan. Het ‘toevoegen van betrouwbaarheid aan informatie ten behoeve van besluitvorming in het economische verkeer’ is - en blijft - de spil voor alle accountants. Nieuw in deze visie is de vaststelling van een vijftal thema’s, bij elk thema zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Nieuw is ook dat de NBA meer ruimte biedt aan de invulling van pluriformiteit.

Het NBA-bestuur consulteert leden en andere stakeholders over de visie.Het bestuur stelt daarbij de volgende vragen:
• Onderschrijft u de gekozen thema’s en ambities voor respectievelijk het beroep én de beroepsorganisatie?
• Op welke wijze kan de NBA volgens u aan deze thema’s en ambities het beste invulling geven?

Graag stellen we u in de gelegenheid uw opvatting, als lid van de NBA, kenbaar te maken tijdens deze kringvergadering. Maurice Buijs en Jos van Huut verheugen zich op een interactieve sessie, waarbij zij met vragen en stellingen uw mening inventariseren.

6. 

Rondvraag

7.

Sluiting

Wij verzoeken u om u via de website van de NBA uiterlijk 4 werkdagen van te voren aan te melden voor deze bijeenkomst en daarbij aan te geven of u deelneemt aan het diner. Eventuele dieetwensen kunt u doorgeven aan b.jansen@nba.nl.

Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om u uiterlijk 4 werkdagen vooraf af te melden bij b.jansen@nba.nl.

Uw collega’s die bezig zijn met hun praktijkstage zijn eveneens van harte welkom op onze bijeenkomsten als uw introducé. Zij kunnen niet rechtstreeks via de NBA hiervoor benaderd worden, daarom verzoeken wij u deze planning onder hun aandacht te brengen.

De NBA verstuurt, ter voorkoming van fouten, nog slechts bewijzen van deelname aan leden die:
- zich digitaal hebben aangemeld voor de vergadering; en
- zowel bij aanvang als aan het eind van de vergadering de presentielijst hebben getekend.

Wij hopen op uw komst te mogen rekenen.