NEMACC

NEMACC is het kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het functioneren van de mkb-accountant centraal staat.

Het doel van NEMACC is de ondersteuning en de profilering van de maatschappelijke betekenis van de mkb-accountant. Binnen NEMACC werken de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen om nieuwe kennis en inzichten te genereren die van praktische betekenis kunnen zijn voor het functioneren van de mkb-accountant. NEMACC is een kenniscentrum dat gefinancierd wordt uit het vermogen van de NOvAA (een van de twee beroepsorganisaties voor accountants die op 1 januari 2013 zijn opgegaan in de NBA).

Organisatie

Op de activiteiten van NEMACC wordt toezicht gehouden door een Raad, die bestaat uit twee vertegenwoordigers van de NBA en twee van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De voorzitter van de Raad wordt benoemd door de AA's in het bestuur van de NBA.

De operationele activiteiten van NEMACC worden gecoördineerd door een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat uit dr. Antoinette Rijsenbilt namens de EUR en Frans van Schaik namens de NBA.

De samenstelling van de Raad is als volgt:

Namens de NBA

Jochem Beekhuizen AA.jpg
Jochem Beekhuizen AA (voorzitter Raad)

Jochem Beekhuizen (1958) is sinds 1 januari 2012 zelfstandig gevestigd onder de naam Minimaal Accountancy & Advies te Bergschenhoek. Daarvoor was hij partner bij Baker Tilly Berk. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest voor de Rijksoverheid (1974-1980) is hij 32 jaar werkzaam geweest voor een middelgrote accountantsorganisatie (in de periode 1980-tot eind 2011, sedert 1999 als partner) voor een breed scala van klanten in het mkb. 

Sietze_Groustra_300x300.jpg
Sietze Groustra AA MBA

Sietze Groustra (1963) is eigenaar van GSN Accountancy, Belastingen & Consultancy, een advieskantoor dat is gestart in 1995 en voornamelijk werkzaam is in het midden- en kleinbedrijf. Hij is in juni 2013 toegetreden tot het bestuur van de NBA. Ook is hij lid van het hoofdbestuur van de KNKB (Koninklijke Nederlandse Kaats Bond) en in dat kader afgevaardigde NOC*NSF en is hij lid van de Raad van toezicht RIF (Radiotherapeutisch Instituut Friesland).

Namens de EUR

Hans Gortemaker.jpg
Prof. Hans Gortemaker RA

Hans Gortemaker (1948) is hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Tot medio 2005 gaf hij leiding aan de continentaal Europese accountantspraktijk van PwC. Hij vervulde internationale functies op accountancygebied en diverse bestuursfuncties uit hoofde van zijn hoogleraarschap en bij een aantal organisaties. 

Martin Hoogendoorn.png
Prof.dr. Martin Hoogendoorn RA

Martin Hoogendoorn (1959) is hoogleraar externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. Eerder is hij bijna 25 jaar werkzaam geweest bij accountantsorganisatie EY, voornamelijk als partner vaktechniek.

Contact

Frans van Schaik RA AA Secretaris bestuur NBA 020 301 02 73
dr. Antoinette Rijsenbilt Directeur Bedrijfsvoering ESAA 010 408 12 79