Accountancy bij de Belastingdienst

De ongeveer 700 (register)accountants van de Belastingdienst krijgen alle ruimte om te laten zien wat zij kunnen. Zij verrichten dan ook bijzondere werkzaamheden: ze beoordelen de jaarrekening van een (heel) (grote) onderneming. Verzamelen input voor een behandelteam. Kijken of bedrijven zich houden aan gemaakte afspraken. Duiken (online) in de boeken en worden in uiteenlopende situaties als 'rekenmeester' ingeschakeld. Én ze geven uitvoering aan de controle van (nieuwe) fiscale wet- en regelgeving. Een interessante mix aan taken en verantwoordelijkheden die in heel verschillende rollen overal binnen de organisatie kunnen worden uitgevoerd: bij de FIOD, bij de Douane en uiteraard bij 'Belastingen'. Maar er speelt meer! 

Door de introductie van het horizontaal toezicht werken onze (register)accountants steeds intensiever samen met ondernemers. Het proces schuift naar voren: van controles en sancties achteraf, naar het bieden van inzicht en het maken van afspraken vooraf. Onze (register)accountants weten altijd wat er speelt en zijn goed voorbereid op onverwachte situaties. Er zijn immers talloze belastingwetten en honderdduizenden verschillende organisaties. Daar komt nog bij dat er sprake is van een toenemende internationalisering en dat er voortdurend nieuwe wetten en financiële producten ontstaan. Een veranderend speelveld is de enige constante in hun werk. Accountants bij de Belastingdienst acteren daarom continu snel en adequaat en dragen altijd bij aan een beter, gezonder en rechtvaardiger Nederland. 

Bedrijfsprofiel Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken verspreid over het land ongeveer 28.000 medewerkers met heel uiteenlopende achtergronden en allerlei opleidingsniveau. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Ook sporen zij fraude op, verrichten douanetaken en zorgen ze voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag én het kindgebonden budget.

Werken bij

Werken bij de Belastingdienst betekent werken op het snijvlak van het bieden van dienstverlening en het houden van toezicht. En dat raakt iedere burger en alle ondernemers. En dus werk je in de (politieke) schijnwerpers. En kijken we allemaal kritisch mee. En zijn het juist die aspecten die maken dat werken bij de Belastingdienst erg bevredigend is en vakinhoudelijk enorm interessant!

 

Meer informatie over de rol van de accountant bij de Belastingdienst