Platforms voor digitale bijeenkomsten

Voor het organiseren van digitale bijeenkomsten gebruikt de NBA Skype, MS Teams en Zoom. Voor bijeenkomsten met maximaal 25 personen gebruiken wij zoveel mogelijk MS Teams. Voor grotere groepen gebruiken we Zoom. 

Keuze voor Zoom bij de NBA

In de keuze voor een geschikt platform hebben we gekeken naar privacy en security. In de beslissing om Zoom te gebruiken waren de recente technische aanpassingen en aanpassingen in het privacybeleid van Zoom voldoende aanleiding om voor Zoom te kiezen.

Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en nauwgezet en passen, indien nodig, ons beleid en veiligheidsmaatregelen hierop aan.

Wat doen we om u een veilige digitale bijeenkomst te bieden?

  • NBA heeft een Zoom Businessaccount.
  • De rol van 'administrator' ligt uitsluitend bij de afdeling ICT van de NBA.
  • Alle NBA-bijeenkomsten in Zoom zijn voorzien van een wachtwoord.
  • Uitnodigingen voor een NBA Zoom-bijeenkomst komen altijd van een @NBA.NL-mailadres.
  • NBA-medewerkers gebruiken de meest recente versie van de Zoom App.
  • NBA maakt gebruik van aangepaste centrale Zoom-instellingen.
  • NBA neemt een Zoom-meeting nooit op.

Wat kunt u zelf doen om op een veilige manier gebruik te maken van Zoom?

  • Gebruik de Zoom-app. Hiermee heeft u altijd toegang tot de meest recente versie van Zoom.
  • Neem alleen deel aan Zoom-bijeenkomsten die beveiligd zijn met een wachtwoord.
  • Deel de link naar een Zoom-meeting niet met anderen.