FAQ's omzetbegrip NOW

Onderstaand vindt u de FAQ's met betrekking tot het omzetbegrip in de NOW-regeling. De FAQ's zijn ook in één pdf-bestand beschikbaar.

Download pdf-bestand FAQ's

Overzicht updates pdf-bestand

  • 30 oktober 2020 (10:48), FAQ 3.10
  • 28 oktober 2020 (07:50), FAQ 17 en 18
  • 16 oktober 2020 (11:50), FAQ 6
  • 15 oktober 2020 (13:02), FAQ 16
  • 22 juli 2020 (08:12), FAQ 15
  • 14 juli 2020 (08:52), FAQ 14
  • 4 juni 2020 (19:26), FAQ's 6, 7 en 11

NB Updates worden ook verwerkt in de afzonderlijke FAQ's.

Toelichting symbolen

De NBA heeft het Ministerie van SZW gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit symbool ook op de website van het Ministerie van SZW op te nemen omdat ze een relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze vragen een link naar de website van het Ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a wordt toegepast.

NB In De FAQ’s worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten, ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.

FAQ's