FAQ's omzetbegrip NOW

Onderstaand vindt u de FAQ's met betrekking tot het omzetbegrip in de NOW-regeling. De FAQ's zijn ook in één pdf-bestand beschikbaar.

NB De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 december 2020 een brief aan de Tweede Kamer met bijlagen gestuurd. De FAQ's over het omzetbegrip zullen naar aanleiding van deze brief op korte termijn worden geactualiseerd.

Download pdf-bestand FAQ's

Laatste update pdf-bestand

NB Updates worden ook verwerkt in de afzonderlijke FAQ's.

Toelichting symbolen

De NBA heeft het ministerie van SZW gevraagd om de vragen gemarkeerd met dit symbool ook op de website van het ministerie van SZW op te nemen omdat ze een relevante standpuntbepaling of interpretatie bevatten. Indien beschikbaar treft u bij deze vragen een link naar de website van het ministerie van SZW naar de betreffende tekst.

Deze FAQ betreft enkel situaties waarbij artikel 6a wordt toegepast.

NB In de FAQ’s worden meerdere gelijksoortige termen gehanteerd: entiteiten, ondernemingen, werkmaatschappijen en dergelijke die een gelijksoortige betekenis hebben. Hier wordt steeds een vennootschap of rechtspersoon bedoeld.
De FAQ's betreffen NOW 1.0, tenzij anders vermeld.

FAQ's

Uw contactpersonen zijn: Jan Thijs Drupsteen en Annette Houwaart.

Disclaimer
De antwoorden op de FAQ’s zijn opgesteld door de Helpdesk van de NBA. Op deze antwoorden zijn dan ook de algemene voorwaarden van de Helpdesk van de NBA van toepassing.