Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude

In 2017 gold voor de openbaar accountants die werkzaamheden verrichten voor de (vrijwillige) controle van de jaarrekening de verplichting om een training Frauderisicofactoren te volgen.

Het bestuur acht het van belang dat ook de andere accountants een verplichte training Fraude volgen. Een belangrijke overweging hierbij is de verantwoordelijkheid van alle accountants in de financiële keten voor het signaleren van Fraude en het zo nodig opvolging geven daaraan.

Hiertoe stelt het bestuur voor 2019 het PE-onderwerp 'Fraude' als verplicht voor de volgende doelgroepen: 

  • Openbaar accountants die in 2017 niet hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren
  • Intern en Overheidsaccountants
  • Accountants in business

Heel veel leden hebben de verplichte training Fraude inmiddels met goed gevolg afgerond. De resterende leden hadden nog t/m 31 maart de tijd om de verplichte training in te halen. Aangezien er momenteel door het coronavirus geen klassikale cursussen mogen worden aangeboden, is besloten de inhaaltermijn voor het volgen van de verplichte training 2019 te verlengen tot 1 oktober 2020.

Curriculum

Per doelgroep is een specifiek curriculum vastgesteld:

Inhoud training

Doel van de training is de bewustwording van de accountant te vergroten van hetgeen het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht te aanzien van fraude (risicofactoren). Daarnaast is aandacht voor het vergroten van het begrip van de accountant aangaande fraude en frauderisicofactoren een belangrijk item. Voorts beoogt de training de vaardigheden van de accountant te trainen in het onderkennen van frauderisico's. Tot slot krijgt het bespreekbaar maken van frauderisico's met de cliënt (openbaar accountants) of het omgaan met dilemma's (intern/overheidsaccountant, accountant in business) de nodige aandacht.

De training Fraude duurt één dag (6 PE-uren) en bestaat uit een kennisdeel en een toepassingsdeel. De training dient te worden geleid door een inhoudelijk trainer en een gedragstrainer. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers.

De verplichte training moet worden gevolgd bij een daartoe geaccrediteerde erkende PE-instelling. PE-instellingen zijn verplicht het door hen ontwikkelde cursusmateriaal ter accreditatie voor te leggen aan de NBA. Geaccrediteerde cursussen zullen per doelgroep op deze pagina worden vermeld.

 

Aanvraag accreditatie

Het is voorbehouden aan erkende PE-instellingen om dit verplichte PE-onderwerp aan te bieden. Ga naar de pagina Erkenningsprocedure verplicht PE-onderwerp voor alle informatie over het aanvragen van de accreditatie.

 

Geaccrediteerde PE-instellingen

Het verplichte PE-onderwerp Fraude(risicofactoren) mag alleen worden aangeboden door erkende PE-instellingen. Onderstaand is een overzicht per doelgroep te vinden van de geaccrediteerde aanbieders van de verplichte training Fraude(risicofactoren) . De verwachting is dat deze lijst in de komende maanden nog fors aantal maal zal worden aangevuld en geactualiseerd.

Accountant in business

Openbaar accountant

Intern accountant

Overheidsaccountant