Verplicht PE-onderwerp 2021 'Continuïteit' (voor NBA-leden)

Het bestuur heeft voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp ‘Continuïteit’ als verplicht onderwerp vastgesteld. Er is een verplicht curriculum ontwikkeld door de NBA. De relevante controlestandaarden vormen de basis onder dit curriculum.

Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 2021 een geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. Deze verplichting geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

Openbaar accountants in de samenstel- en adviespraktijk, accountants in business en intern accountants niet betrokken bij de wettelijke en/of vrijwillige jaarrekeningcontrole geven invulling aan het verplichte onderwerp via een verplicht thema. Dit betekent dat zij het onderwerp ‘Continuïteit’ verplicht als leerdoel opnemen in het PE-Portfolio. Zij besteden (minimaal) vier uur aandacht aan een thema gerelateerd aan het onderwerp ‘Continuïteit’, de wijze waarop is vormvrij (bijv. cursus, intervisie, learning on the job).

Hieronder vindt u nadere informatie over de wijze waarop u invulling geeft aan het verplichte onderwerp 2021. Klik hiervoor op de doelgroep waartoe u behoort.

Overzicht geaccrediteerde instellingen Verplichte cursus 'Continuïteit' 2021

Openbaar accountants die in 2021 werkzaamheden verrichten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de (interne) jaarrekening geven invulling aan het verplichte onderwerp door in 2021 een door de NBA geaccrediteerde cursus van vier uur te volgen die voldoet aan het curriculum. Deze verplichting geldt tevens voor intern accountants wanneer andere accountants in het kader van Standaard 610 gebruik maken van hun werkzaamheden.

Geaccrediteerde organisaties

Onderstaande organisaties zijn door NBA geaccrediteerd om de verplichte cursus Continuïteit voor leden van de NBA te verzorgen.

Naam Organisatie Naam Cursus Doelgroep Website
Auxilium Adviesgroep B.V. Verplichte cursus NBA 2021 Continuïteit Openbaar accountant pe-cursussen.nl
Avans+ Continuïteit (verplicht onderwerp) Openbaar accountant avansplus.nl
E-WISE Nederland bv (PE-Academy) Continuïteit Openbaar accountant pe-academy.nl
ENDYMION Permanente Educatie B.V. Permanente Educatie - Continuïteit - Amsterdam Openbaar accountant en intern accountant studioams.nl
Extendum B.V. Continuïteit voor accountants Openbaar accountant extendumopleidingen.nl
Full Finance Consultants Continuïteit Openbaar accountant fullfinance.nl
Kriton B.V. Continuïteit voor controlerend accountants Openbaar accountant, Intern accountant kriton.nl
NBA Opleidingen Continuïteit Openbaar Accountants werkzaam in de controlepraktijk Openbaar accountant, Intern accountant nbaopleidingen.nl
SRA Continuïteit in de controlepraktijk Openbaar accountant sra.nl
V&A Accountants adviseurs Training Continuïteit Openbaar accountant vna-aa.nl

 

Geaccrediteerde organisaties – intern aanbod

Naam Organisatie Naam Cursus Doelgroep Website
DRV Accountants en Adviseurs adviseurs   Openbaar accountant  
EY   Openbaar accountant  
KPMG Accountants NV   Openbaar accountant  
PwC Accountants NV   Openbaar accountant  

 

Vragen over het verplicht onderwerp 2021: ‘Continuïteit’