Informatie verplicht onderwerp 2021

Het bestuur stelt voor alle accountants, met uitzondering van overheidsaccountants, in 2021 het onderwerp Continuïteit als verplicht onderwerp vast. Continuïteit vormt een maatschappelijk actueel en toekomstbestendig thema dat voor genoemde ledengroepen relevant is.

Het onderwerp wordt niet verplicht gesteld voor overheidsaccountants, omdat zij over het algemeen werkzaam zijn bij organisaties waarbij een eventuele forse stijging van het financieel tekort niet het voortbestaan bedreigt van bijvoorbeeld gemeenten en provincies. Voor een beperkt deel van de overheidsaccountants geldt dat het onderwerp Continuïteit wel van belang is/kan zijn. Die leden wordt aangeraden dit onderwerp te incorporeren in het hun PE-portfolio 2021.

Voor de openbaar accountant in de controlepraktijk en de intern accountant wordt een verplicht curriculum ontwikkeld. De relevante controlestandaarden vormen de basis onder dit curriculum. Leden geven invulling aan het verplichte onderwerp door een geaccrediteerde cursus die voldoet aan het curriculum te volgen in 2021.

Voor de openbaar accountant in de samenstelpraktijk en de accountant in business geldt dat het thema Continuïteit tevens van belang is, maar dat hier weinig relevante regelgeving aan ten grondslag ligt. Voor deze leden geldt de verplichting om in hun PE-portfolio 2021 aandacht te besteden aan het thema Continuïteit. Het bureau zal hiervoor inhoudelijke criteria formuleren, maar de invulling van het type activiteit is vormvrij.

Naar verwachting is het curriculum voor de verplichte cursus Continuïteit uiterlijk april 2021 beschikbaar voor geïnteresseerde aanbieders. De NBA streeft ernaar om eind januari 2021 de criteria voor het verplichte thema Continuïteit te publiceren via nba.nl/pe.