Verplicht PE-onderwerp 2017 - Fraude­risicofactoren

Eén van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang handelt over fraude (maatregel 4.4). Centraal in deze maatregel staat het signaleren en beoordelen van frauderisico's en ook de rapportage hierover door de accountant.

Voor de implementatie van de maatregel is in maart 2016 de werkgroep Focus op Fraude gestart. De werkgroep adviseert het NBA-bestuur op hoofdlijnen over fraudebeleid. Het verplichte PE-onderwerp 'Frauderisicofactoren' loopt vooruit op het plan dat de werkgroep onlangs heeft gepresenteerd.

Inhaaltermijn verplichte training Frauderisicofactoren

Tot 31 maart 2018 is het mogelijk om de verplichte training Frauderisicofactoren alsnog te volgen. Lees het nieuwsbericht: Inhaaltermijn verplichte training Frauderisicofactoren.

Onderkenning van de frauderisico's schiet tekort

Indien fraude aan het licht komt, zijn de meeste controlerend accountants goed bekend met de regelgeving. Dit blijkt uit de resultaten van de in 2014/2015 afgelegde kennistoets. Eerdere verplichte cursussen (RAC 240, Clarity, Professioneel Kritische Instelling en Zeg wat je ziet) hebben aan de bijbehorende kennis en vaardigheden aandacht besteed. Uit meerdere recente praktijkvoorbeelden blijkt dat het onderkennen van de frauderisico's tijdens de risicoanalyse en planningsfase tekort schiet.

Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft daarom besloten een training 'Frauderisicofactoren' verplicht te stellen als onderdeel van de permanente educatie in 2017.

Deze is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Inhoud training

De training omvat één dag en bestaat uit een kennisdeel (2 PE-uren) en een toepassingsdeel (6 PE-uren) dat vooral het kenmerk heeft van een praktijkgerichte workshop. De training staat onder leiding van twee trainers (een accountant en een gedragsdeskundige), de groepsgrootte bedraagt maximaal 20 deelnemers.

Overzicht geaccrediteerde PE-instellingen voor de training 'Frauderisicofactoren'

De training 'Frauderisicofactoren' mag alleen worden gegeven door door de NBA geaccrediteerde instellingen. PE-instellingen zijn verplicht het door hen ontwikkelde cursusmateriaal ter accreditatie voor te leggen aan de NBA. Onderstaand een overzicht van de erkende PE-instellingen waarvan het cursusmateriaal inmiddels is geaccrediteerd.

Ga naar de pagina Erkenningsprocedure verplicht PE-onderwerp voor alle informatie over het aanvragen van de accreditatie.


Frauderisicofactoren

Intern aanbod

  • EY Accountants
  • KPMG
  • PwC

Curriculum

De training is verplicht voor openbaar accountants die werkzaamheden voor de wettelijke en/of vrijwillige controles van de jaarrekening verrichten in het jaar 2017.

Hulp nodig? Bel 020 301 03 52

Bel de PE-Servicelijn reddinsgboei_groen.png