Verklaring verrichte activiteiten

Voor het aanvragen van een ontheffingsverzoek in geval van < 200 uur deskundigheid waarover de accountant in business gewoonlijk beschikt, vult u de bijlage in. Deze volledig ingevulde bijlage kunt u getekend inscannen en via het onderstaand formulier verzenden. 

PE-servicelijn (maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00)

PE-servicelijn Heeft u vragen? Neem contact op met de PE-servicelijn. 020 301 03 52