Erkende PE-instellingen

Erkende PE-instellingen zijn gerechtigd cursussen met vermelding van gecertificeerde PE-uren aan te bieden. Een van de voorwaarden is dat de cursussen tijdig in de NBA-cursusdatabase zijn aangemeld.

De openbaar, de intern en de overheidsaccountant zijn verplicht minimaal 20 cursusuren per kalenderjaar te volgen uit het aanbod dat deze instellingen in de NBA-cursusdatabase hebben geplaatst.

Heeft u vragen? Neem contact op met de PE-servicelijn: 020 301 03 52

Van A tot Z