Formulier verklaring verrichte activiteiten

Indienen Verklaring verrichte activiteiten

* Verplichte velden
Lidnummer * Uw lidnummer kunt u vinden via www.NBA/nl/register

Omschrijving in 2019 verrichte werkzaamheden

Het gaat hierbij om alle bezoldigde en/of onbezoldigde werkzaamheden die u in 2019 hebt verricht. U kunt drie werkzaamheden invullen. 

Let op: alléén een functieomschrijving is niet voldoende.

Bezoldigd
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend Het begrip 'de deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt' wordt ruim uitgelegd. Onder deze deskundigheid wordt ten minste de kennis verstaan die geacht wordt te zijn vergaard in de opleiding tot registeraccountant / Accountant-Administratieconsulent, bedoeld in artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep.
Bezoldigd
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend Het begrip 'de deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt' wordt ruim uitgelegd. Onder deze deskundigheid wordt ten minste de kennis verstaan die geacht wordt te zijn vergaard in de opleiding tot registeraccountant / Accountant-Administratieconsulent, bedoeld in artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep.
Bezoldigd
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend
Accountantsdeskundigheid wordt / zou kunnen worden aangewend Het begrip 'de deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt' wordt ruim uitgelegd. Onder deze deskundigheid wordt ten minste de kennis verstaan die geacht wordt te zijn vergaard in de opleiding tot registeraccountant / Accountant-Administratieconsulent, bedoeld in artikel 46 van de Wet op het accountantsberoep.

Let op: Deze verklaring dient uiterlijk 31 maart 2020 door de NBA te zijn ontvangen.

Met het invullen van dit formulier verklaart u dat u in 2019 de volgende activiteiten heeft verricht en dat zij/hij meent te voldoen aan de vereisten van artikel 1, eerste lid van de Beleidsregel permanente educatie.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de PE-servicelijn.

020 301 03 52