Nadelen huidige PE-systeem

Hoewel het huidige PE-systeem op het eerste gezicht helder en eenvoudig in de toepassing lijkt; het tellen van PE-uren en de erkenning van opleidingsinstituten, heeft het toch ook enkele tekortkomingen.

Onderstaand een overzicht van enkele tekortkomingen:

  • Aantal uren ziet op een inspanning zonder naar de kwaliteit van die inspanning te kijken
  • Geen maatwerk mogelijk anders dan via specifieke ontheffingen. In de praktijk leidt dit tot steeds meer uitzonderingen 
  • Gericht op ledengroepen geen rekening houden met het feitelijke werk dat zij doen of fase van de carrière waarin men zit. Zo moeten accountants vlak voor hun pensioen bijv. ook nog voldoen aan een volledige PE-verplichting. Binnen de grotere kantoren zijn diverse accountants actief in een niet-accountantsfunctie terwijl zij volgens onze regelgeving wel kwalificeren als openbaar accountant. Zij worden door de PE-regelgeving gedwongen in aanbod dat vaak minder aansluit bij hun werkzaamheden.
  • Erkenning vindt op verzoek van de instelling plaats en lang niet alle universiteiten laten zich erkennen. Hierdoor vallen goede opleidingen buiten het erkende aanbod. Bekend voorbeeld is de Master fiscaal recht bij de Universiteit van Groningen. Accountants die deze zware opleiding volgen moeten daarnaast ook nog 20 gecertificeerde PE-uren behalen
  • Wildgroei in erkende opleidingen (niet alleen vaktechnisch, maar ook vaardigheden en software gericht) die binnen huidige regelgeving moeilijk is tegen te gaan
  • Beperkt aantal leervormen, terwijl wereld van het ‘leren’ zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld.